Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
, LEUGEN, MÖICHELARIJ, ENZ. I33
en was in zeer grooten angst, v. Boef!" liep
zi,in vader, „ uw geweten verraadt u: maar
M ik wil u nog een weinig ondeivragen."
Zijn vader ondervroeg hem, en bevond al-
les zoo, als de eerlijke meid gezegd had; maar
hij bevond helaasï pog meer: — willem had
de abrikozen ook genomen. Jasper was op
de gezegde dagen in het geheel niet in den
tuin geweest; — zqn geld had hij aan geene
arme vrouw gefchonken, maar hy had het aan
koek en fuikergoed verfuoept — en in plaats
van op zijne kamer aan zijn fchoolwerk te
arbeiden, had hij ezelskoppen geteekend, om
ee, des anderen daags heimelijk op den rug
van andere kinderen te fpélden.
, n Moeder!" riep de Heer horn tot zijne
vrouw, toen hi,j dat alles, en nog veel meer
kwaads er uit had; „ Moeder! wij zijn zeer
„ ongelukkige ondcrs! dit is het erglle, dat
„ wij beleven konden: de boosaardige knaap
„ is de doortraptfte huichelaar, en heeft het
„ in de kunst van veinzen reeds zeer ver gc-
„ bragt^ O welk een dwaas was ik, dat ik
„ bij dien booswicht de grootfle oprigthcid on-
„ derrtellen kon! "
Wat zonden de ongelukkige ouders met een
zoo vreesfelijk (lecht kind aanvangen? — „ Zoo
„ tiichiigiiig nog iets helpen kan," zeide. dü ,
I 3 va-