Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
vvaarachtighieid , opregtheid ,
„ neen! ik kan het u ook onmogelijk zeggeti j
het zou. n al te zeer grieven." — n Nu,
„ KRisTijNTjE! wat is het dan ?" zeide de
Heer horn.
Dat goede mensch wilde hef hären Heer niet
gaarne regtuit zeggen. „ Mijn God-!" voer
zij voort, „ ik moet het zeggen: willem
„ liegt u voor; — die kwetfuur aan het hoofd
„ heeft hij niet bij het huis van renner ge-
„ gekregen; ik weet het beter.*'
Na vele vragen en antwoorden bleek hety
dat WILLEM een' armen jongen op de ftraat
geplaagd, dat hij met fteenen naar de bloote
beenen van den knaap geworpen, dat hij hem
met eene zweep geftagen, en bij de haren had
rondgeflingerd. De zwakkere knaap .had hem
gebeden, om hem toch gerust te laten gaan,
maar vergeefs. Eindelijk had hij zich niet
anders kunnen verweren, dan door met ftee-
nen naar willem te werpen; en van zooda*
nig een* worp had deze zijne kwetfuur beko-
men. H Ik heb dat alles zelve aangezien,"
zeide de meid; „ ik kon mijne eigene oogen
„ naauwelijks gelooven."
„ Willem!" riep de vader met eene grove
ftem, „ is dat waar ?" Willem ftamelde,
en ftotterde er iets uit — hij vverd bleek, hij
begon te fidderens hij floeg de oogen neder,
en