Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
.'leugen, HUlCHELARy, ENZ. I3I
„ wezen, dat ik onzen meester morgen bren-
„ gen moet." — Men kan zich verbeelden,
hoe vergenoegd de vader met dit antwoord van
zijn' zoon was.
„ Willem! van waar hebt gij toch die
kwetfuur aan uw hoofd bekomen?" vroeg de
vader kort daarna. „ O," antwoordde vvillem ,
„ daar had ik zeer ongelukkig bij kunnen wor-
„ den. Er werd op het dak van renner.'»
„ huis gewerkt, en de werklieden wilden juist
„ een ftuk van een' fchoorfteen naar beneden wer-
^ pen. Juist daaronder, op de ftraat, was een
„ klein kind, dat zij vast zouden hebben dood
„ geworpen. Ik fprong toe, en rukte het kind
„ weg; maar een ftuk kalk trof mij evenwel
„ nog aan het hoofd." — O, hoe verheugde de
vader zich over zijnen braven zoon, en wat
prees hij hem! In zijne vreugde riep hij wil»
le&is moeder, en .verhaalde haar deszelfs goe-
de daad.
Eene brave oude meid, die reeds lang bij
WILLEMS vader diende, had met verwondering
aangehoord, wat willem van zijne kwetfuur
aan het hoofd verhaalde. „ Neen, dat Iqopt
„ te erg," dacht zij, „ dat moogt gij niet
„verzwijgen. — Mijnheer horn!" dus ving
zij aan, » ik zou het niet kupnen verantwoor-
„ den, indien ik iiet verzwijgen..... Doch
12 y, neen l