Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
1^0 WAARACHTIGHEID, OPRIJGTIIEID ,
horn zijnen zoon willem; „ ik had zoo
gaarne eens geweten, welk eene foort van
„ abrikozen het waren." — „ Zoozeide
WILLEM, „ zijn er abrikozen aan dien boom
„ geweest? dat heb ik in het geheel niet ge-
„ weten; maar dan geloof ik hemel vast, dal
„ JASPER ze heeft — f Jasper was de zoor
„ van den arbeider ) want hij iloop gisteren er
„ eergisteren, aanhoudend bij dat boompje rónd.*'
„ Geef mij toch eens wat klein gcl'd uil
„ uw fpaarbeursje," zeide de Heer iiorn toi
denzelfden willem. Deze antv^^oordde: „ il
„ heb geen geld." ~ „ Wel, waar hebt gi
„ het dan gelaten ?" was het daarop. — „ C
„vader!" hernam wjllem, „dat kan ik u
„ in de daad niet zeggen!" Na menige drin^
gende vraag, gaf willem te kennen, dat hi^
den ganfchen buidel vol geld aan eene arme
vrouw gegeven had, die twee kinderen, eer
aan de hand en een op den arm had, en ei
zeer ziekelijk uitzag. De vader verheugde zicli
over zijnen zoon; offchoon hij hem tevens
aanbeval, om, ook in het geven, bedachtzaaa
te werk te gaan.
„ Waarom zijt gij niet in den tuin bij uw£
■„ fpeelmakkers V" vroeg willems va;ler, bi
eene andere gelegenheid. „ Ja," was zijn ant
wo()rd5 „ ik wilde gaarne met mijn werk klaa
» we