Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
leugen," huichelarij, enz. tijs
Willem bad intusfchen zijnen kleinen vriend
jakob, om hem niet bij zijne ouderen te ver-
klappen. », Zie," zeide hij, „ dan wordt ik
„ te huis vast geftraft, vooral omdatl tik rnjj-
„ nen vader heb voorgelogen."
„ Maar, lieve willem!" antï^oordde jakob
hem, „ wilt gij dan, dat ik liegen zal, wan-
„ neer uw vader mij vraagt?"
Willem bad — hij beloofde; aan jakob zij-
nen grooten huzaar, of zyn nieuw kegelfpel;
hij dreigde nooit weder goed op hem te zullen
worden; maar jakob liet zich van z^n voorne-
men niet afbrengen. „ Gij weet, hoe veel ik
„ van u houd," zeide hij, „ maar ik mag im-
y, mers, uit liefde voor u, geen kwaad doen.
„ Kijk, ik wil mij wachten, dat nw vader my
„ niet te zien krijgt; maar, als liQ mij ziet,
„ en vraagt, dan moet ik de waarheid fpreken.
„ Ik wil u eenen raad geven, willem!"
' voegde hij daarbij, „ beken toch liever zelf
„ uwen misftap voor uwen vader!"
Willem ging misnoegd van zijnen kleinen
vriend jakob weg, en bekende voor zijnen va-
der niets. Jakob nam zich zeer in acht, om
van denzelven niet gezien te worden; maar, na
eenige dagen, kon hij dit evenwel niet vermij-
den. Toen bekende jakob hem, dat willem
den j^ezegden namiddag niet ter fchool was ge-
weest.