Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
ao VERDEEL INGEN.
bepalen, en nog meer, bijzonderlqk de boomen,
wildet fchiften en fcheiden, zoudt gij daarop
kunnen letten, of het vruchtdragende boomen
zgn, dan niet. Of wanneer gij enkel de woud-
boomen, die men tot bouw- en brand-flof ge-
bruikt, verdeelen wildet, zoudt gq op het on-
derfcheid van derzelver loof kunnen acht geven.
Of wanneer gij er.kel de vruchtboomen fchiften
wildet, zoudt gij in aanmerking kunnen nemen,
of de vruchten van die boomen van binnen zoo-
genoemde fteenen of pitten hebben.
VIERDE AFDEELING.
kleine vertellingen.

uind ! zoek 6ens uit de volgende kleine voor-
vallen het gekke, of het fchrandere, dat daarin
voorkomt.
1. Zeker iemand bezocht eens een' man, dien
hij nog niat kende. — Hij ftond zeer verlegen,
wat hij met hem fpreken zou, en, onder ande-
ren , vroeg h^ hem ook : „ leeft dan uw zalige
„ Keer vader nog?"
2. Een vreemdeling werd eens, in eene her-
berg, door eenige nieuwsgierigen met vele vra«
gen