Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
ta ONKECTVAARDIGHEID, BEDROG,
rijft man gehuurd, en er was, bg de verhu-
ring, een heding gemaakt, dat de eigenaar
nooit gehouden zqn zou, om iets van de
huurjienningen te laten vallen, al leed maar-
ten, uit hoofde van misgewas of hagelbnijen,
en dergelijke tegenheden, op dat veld ook
nog zoo veel fchade.
Reeds in het eerile huurjaar ontftond er een
onweder, met groote hagel fteenen en gewel-
digen flagregen; en op het geheele veld, dat
maarten gehuurd had, bleef bijkans geen
halm onbefchadigd. '
Maarten klaagde zijn* nood aan zijnen land-
heer. y, Zoo erg dacht ik niet, dat het loo-
„ pen zo}i," zeide hij, „ en dit in liet eerfte
„ jaar; als gij voor mij niets laat vallen, ben
„ ik een ongelukkig man, en moet met vrouw
„ en kinderen het dorp uit."
„ Hoor, maarten !" zeide de rijke land-
„ heer, ik kon zekerlijk wel vorderen, dat
„ gij mij betaaldet; en, zoo gij niet wil-
„ det, kon ik u voor het geregt roepen, en
y, al uw goed laten verkoopen; — maar ik
„ ben zoo hardvochtig niet. Ik wil jegens u
„ Wlijk zqn:, gij zult mij dit jaar in het ge-
„ heel geen pacht opbrengen; en zoo gij u,
in eenige volgende jaren, eenigzins herftelt,
y, zult gij mij voor dit jaar Hechts half zoo
„ veel