Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
EERLIJKHEID, BILLIJKHEID. |J<)
L I I.
De eerlijke meid,
In zeker huis ontftond des nachts brand.
Alles liep toe, om het vuur te blusfchen, ea
de goederen te redden; en vele handen waren
onledig, om de ongelukkige bezitters vai het
huis, in de berging van het hunne, te helpen.
Des anderen daags, toen de lieden uit het
afgebrande huis hun goed overzagen, ontbrak
hun vry wat, dat zij evenwel wezenlijk uit
het vuur gered hadden; zij wisten intusfchen
niet meer, wien zij het hadden toevertrouwd.
Het gevoeligfte trof hen het verlies van eenen
buidel met honderd guldens. Zij hadden hem
in den angst aan eene meid gegeven, die zQ
niet kenden, en zich ook niet meer kondea
voorftellen.
De meeste der verloren geraakte dingen be-
kwamen de ongelukkige lieden niet weder; want
zij, die ze naar zich hadden genomen, wa*
Ten ook flecht genoeg, om ze te houden.
Maar de honderd guldens kregen zij terig;
want de gezegde meid was eerlek. .Eene an-
dere meid had wel getracht haar te overreden,
om dat geld ,te houden,; maar zg liet hare
eerlijkheid, door dezen flechten raad, niet aan
H 4 het