Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Il8 ONRÉGtVAARDIGHElD, BEDRÓG,
ils of iémand hem toeriep: „ het is niet regt,
„ als gij dat geld houdt." — Neenzeide de
man, „ al moest ilc ook omkomen, ik houd
„ dat geld niet."
Met fnellé fchreden ging hij naar den bak-
ker, en fmeekte zoo lang, tot dat hij nog
een brood bekwam.
Den volgenden dag werd de verloren buidel
reeds overal omgeklonken; en de eerlijke arme
man droeg hem naar den eigenaar, en zeide,
hoe hij hem gevonden had. — Men zag aan
zijne gebrekkige en behoeftige kleeding wel,
hoe arm hij wezen moest; men vroeg hem
naar zijne omftandigheden, en men verwonder-
de zich, dat hij in zoo grooten nood even-
wel het geld niet behouden had. — „O! het
„ was immers zoo goed als geftolen geweest,"
zeide het eerlijke mench, „ én zou ik dan wel
„ ooit rust gehad hebben ? "
Hij, die het geld verloren had, was een
braaf man. Hij gaf den eerlpen vinder niet
flechts eene fraaije fom tot erkentenis; maar
hielp hem ook op alle mogelijke wijze, om
zijne omftandiglicden te verbeteren.
LIL