Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
EERLIJKHEID , BILLIJKHEID. tll
Een paar maal gingen er eenige menfchen
voorbij, die h^j aanfpreken wilde, maar hö
ftond, en flamelde eenige onverftaanbare woor*
den, fidderde, en werd hoogrood in z^'n aan-
gezigt. Die menfchen zagen hem aan, eo gin-
gen verder.
«O Hemel!'!!, zuchtte de man, „Van
„ waar zal ik moed krijgen, om te bedelen!"
Naauwelijka durfde hij het woord bedden bJi
zich zeiven uitfpreken.
Juist wilde hij toen, om den hoek der ftraat,
naar eene andere ftraat fluipen, wanneer hij met
den voet tegen iets, dat een klinkend geluid
van zich gaf, aanftiet. Dit maakte hem op-
merkzaam-; hij bukte er naar, en — vond
een*' buidel geheel vol met goud geld.
Verheugd hief de man den buidel op. ^ Nu
riep hij, „ben ik uit allen nood! " Maar zyne
vreugde hield welhaast op; want thans^ viel
hem in, dat het geld ^hem niet toebehoorde.
r, Ach!" zeide hij toen, den buidel aanziende,.
ik ware zekerlijk op eenmaal uit allen nood,
M zoo gij de mijne waart; maar ik mag u
„ immers niet hóuden!"
Treurig droeg de man den buidel naar hm's.
Toen hy nu hier zijne kranke vrouw en naakte
kinderen zag, kwam hij bijkans in verzoeking,
om het geld te houden. — Maar het was hem,
II 3 als