Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
lia ONREGTVAARDIGHEID, BEDROG,
hij opgewasfen wds, mod^t hij de land-huis-
houdkunde leeren, en kreeg het voornaamfte
opzigt over al de goederen van den Heer.
L I.
, i>oli in den groot ft en nood, eerlijk
en opregt. \
Een arm, zeer arm man, die zich in groo-
ten nood bevond, ging, daar hij zich op geene
andere wtjze meer redden kon, in de avond-
fcliemering langs de ftraten der ftad, om,goed-
hartige menichen om eehe kleine gift te bidden.
Te huis had de bekommerde man eene zieke
vrouw en' drie naakte en hongerige kinderen.
De bakker wilde hem geen brood meer borgen.
De huisheer wilde geld hebben. Verdienen kon
hij zoo veel nietj als de zijnen noodig had-
den; en de weinige kleederen en bedden, ja
zelfs de hemden, die hij gehad had, waren
reeds lang verkocht.
In diepe gedachten over zijne bedroefde om-
ftandigheden, ging de man digt langs de hui-
zen henen; en wanneer er iemand kwam,
wien hij had kunnen bidden, dan had hij er
den moed niet toe. „ Ach!" zeide hij, „ het
„ bedelen valt mij zeer zwaar."
Een