Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
EERLIJKHEID , BILLIJKHEID. tll
hij het geld over, dat hij. van den Heer ont-
vangen had. Het was een ftuk goud geld.
„ Mijn zoon! waarom hebt gij het niet be-
^ houden ?" vroeg de Heer. „ O! het was
„ immers niet regt geweest," antwoordde de
eerlijke knaap, befchaamd, „ als ik niet zeker
„ wist, dat gg mg zoo veel hadt willen ge-
„ ven." — „ Opregte ziel!" zeide de Heef,
„ wie zijt gij ? "
De knaap verhaakle hem, dat hij de zoon
van eene arme weduwe was, die te huis ziek
lag, en óm welke zich niemand bekreunde.
Daarom moest hij goede menfchen aanfpreken,
ten einde zij niet van honger en kommer mogt
omkomen. „Ach!" zeide het kind, met be-
traande oogen, „ zoo mijne moeder nog wer-
„ ken kon, zou ik niet behoeven te bedelen."
„ Kom, mijn zoon!" fprak de goede Heer,
die medelgden met den eerlijken knaap had,
„ kom, breng mij bij uwe moeder!"
De jongen bragt hem in het kleine armzalige
kamertje, waar de moeder lag, die eenen zoo
goeden en eerlijken zoon had. De Heer ver-
nam naar alles; en toen hij bevond, dat de
moeder even braaf was als haar kind, deed hij
haar koesteren en oppasfen, en befchikte haar
eenen geneesheer. Voor den knaap zorgde hij
ook^ Hij deed hem onderwijs geven; en toen
H a hg