Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
lia ONREgtVAARDIGHEiD, BEDROG,
hen dan uit het huis werpen; en zij wisten
niet, wie haar dan weder innemen zou. Nu
waren zij op eenmaal gered.
y, Ziet gij wel," zeide de Heer eerrok tot
zijne bekenden, toen hij weder te huis kwam,
„ dat ik die lieden opzoeken moest? anders
„ zou immers al de ellende voor mijne reke-
„ ning zijn gekomen, die haar zou hebben
getroffen."
Armoede en eerlijkheid,
„ Mijn lieve Mijnheer! fchenk mg toch
„ eene kleinigheid voor mijne zieke moeder!"
zeide een arme jongen tot een* voorbijgaanden
rijken Heer. De Heer tastte in zijn* zak, en
gaf den jongen een ftuk geld. — De knaap
zag het ontvangene geld met groote oogen aan;
en men kon het uit zijn gelaat lezen, hoe
zeer hij zich verwonderde. „O!" riep hij uit,
„ daar ben ik op eenmaal rijk!" — Schielijk
daarna fcheen hij zich te bezinnen, en, na
eenige oogenblikken bedenkens, liep hij den
Heer ijlings achterna.
„ Mijn lieve Mijnheer!" zeide hij, toen hij
hem had ingehaald, „ gij hebt mQ dat vast
„ niet willen geven!" Met deze woorden reikte