Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
EEaLyKHEID, BILLIJKHEID. «I3
f, iTiy niet toebehoort. — Het moet betaald
ff worden.*'
De Heer eerrok zocht de duizend guldens
bij een te brengen, en gaf zich toen alle moei-
te, om de familie op te fporen, die de vriend
van zijnen vader had achtergelaten. Die familie
was, reeds federt jaren, uit dien oord vertrok-
ken , en niemand wist waarheen. Eenigen
zijner bekenden, welken hij het voorval had
verhaald, waren van begrip, dat 1 hij het geld
nu toch wel behouden mogt, daar hij niet
eens wist, waar zich de lieden ophielden, aan
wie hij het moest uitbetalen. „ Neen," zeide
de Heer eerrijk, „ het is mijn pligt hen op
„ te fporen."
Eindelijk vond hij ze — het was de weduwe
van den weggereisden, met twee dochters. Hij
vernam eerst naar al hare omftandigheden, om
zeker te wezen, of het de familie was, die h^
zocht; en toen bragt hij haar het blijde berigt,
dat hij haar duizend guldens te betalen hadv
Wat ftonden die lieden verbaa?d. Sedert
verfcheidene jaren hadden zij in bittere armoede
geleefd, en zich zeer kommerlijk moeten be-
helpen; en thans waren zij in groote verle-
genheid. De huisheer, aan wien zij een half
jaar huur fchuldig waren, wilde haar hare
twee bedden en hare kleederen afnemen, en
H hen