Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
lia ONREGTVAARDIGHEID, BEDROG,
boek, waarin zyn vader verfcheidene zaken Op-
geteekend had. Daar vond hg, onder anderen,
dat een der vrienden van zijnen vader, eene
reis moetende doen, denzelven duizend guldens
gegeven had, om ze uit te zetten. De vader
van eerr^jk was eenige jaren daarna geftorven,
en zijn vriend was nooit van deszelfs reis terug
gekomen, ja men wist zelfs niet eens, waar die
vriend gebleven was. üit alle omftandigheden
kon de Heer eerrijk opmaken, dat het geld
niet terug gegeven was, en dat er, buiten hem
zelven, bezwaarlijk iemand iets daarvan weten
kon. — Hij zag derhalve, tot zijne verbazing,
dat hij duizend guldens fchuldig was, maar
wist echter toen niet, aan wien hij ze beta-
len moest; en hij kon zoo veel gelds niet wel
uittellen, zonder zich in zijne huisfelijke omftan-
digheden groot nadeel te doen.
„ Wat zou het zijn, indien gij nu dat geld
„ eens achterhieldt ?" dacht de Heer eerr;jic
bij zich zelven. „ De vriend van uwen. vader
y, is zeker reeds lang dood, en buiten hem weet
„ vast niemand meer iets van die zaak; dus
„ zal niemand dat geld ooit weder kunnen
„ invorderen. — Maar het zou toch fchandelyk
„wezen, zoo ik dat geld behouden wilde;
„ het zou: immers zeo goed als geftolen
„ zyn. — Genoeg, dat ik weet, dat het gekl
« mij