Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
EERLIJKHEID, BlLLyiCHEID. lop
tiaar den Koning, van Engeland zond. Deze
begaf zicli ooic, met al zijn gevolg, bq dien
Logementhouder; maar'wat ftond hij verbaasd,
toen hem eenige honderden guldens voor eenen
enkelen maaltijd werden afgevorderd. De aan-
zienlijke vreemdeling dacht, dat het hem niet
paste, om bij den waard op deszelfs rekening
af te dingen, en betaalde hem dezelve: maar
hij maakte het voorval bekend; en dat verwek-
te een zoo algemeen . ongenoegen, dat^ niemand
meer bij dien man ging. In weinige jaren was
de herbergier verarmd, en moest zijn huis en
erf verkoopen. Toen Iftd hij wel berouw van
zijne inhaligheid; — maar toen was het te
laat.
X L V I L
De winkelier werts; o/, dihvifls maakt bc
drog den mensch eerder arm dan rijk.
De winkelier werts, in het kleine ftadje
'ïlst, dacht door bedrog op het fpoedigfte een
welgezeten en rijk man te zullen worden. Als
men eene el goed van hem kocht, dan ont-
brak er meestal de breedte van een paar dui-
men aan. Nam men koffij, fuiker" of andere
waren, dan was het_nooit behoorlijk gewogen.
Daarenboven deed hij zich zijne waren bijkans
al-