Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
io8 onregtvaardigheid, bedrog.
Eindelijk kwam het den Vorst ter ooren, hoe
vele menfchen die Schout verongelijkte; en de
Vorst deed hem zijn ainbt ontnemen.
Toen cndervond die man, hoe zeer hij alom
werd verfoeid. Niemand wilde hem opnemen,
niemand beklaagde hem. Zijn geheele vermo-
gen had • de Vorst verbeurd verklaard, en on-
der hen doen uitdeden, welken hij onregt had
gedaan. Toen moest hij bedelen, om flechts
een ftuk brood, ter ftilling van zqnen honger,
te bekomen; want niemand wilde hem in zijne
zaken hebben, noch zelfs de geringfte zaak aan
hem toevertrouwen. Eene geringe fchrijvers-
plaats, waarom hij aanhield, kon hij niet eens
verwerven. Ten laatfte motst hij nog naar een
vreemd land trekken, waar niemand hem kende,
en waar hij zijn leven jammerlijk eindigde.
X L V I.
Dé bcdriegeïijke Herbergier; of, de loon
dor inhaligheid.
Een Logettsnthouder in Engeland was zeer
welgegoed geworden, doordien vele voorname
en rijke Heerfchappen hunnen intrek bij hem
namen, en zeer wel door hem bediend wer-
den. — Eens kwam een zeer voornaam Heer
uit Frankrijkmin dc Koning van dat land
naar