Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
106 NU0; APCUNST, ENZ.
en ter ftraf aan de Overheid zou overleveren.
Door die vlugt waren gusmans krachten uit-
geput. Ademloos en bleek bleef hij voor eenen
turn ftaan, en wendde zijne laatfte krachten aan,
om over den hoogen muur in den tuin te
komen. Hier vond hij den bezitter van dien
tuin, een bejaard grijsaard, in een donker prieel
alleen, en bad hem om herberg en befcher-
ming. „ Ik heb ongelukkig iemand verflagen,"
zeide hij hem, „ en men vervolgt mij!" De
oude ontving hem met goedheid, en zeide:
„ Ik wil u verbergen, zoo lang ik kan."
Kort daarna werd de grijsaard van gusman
geroepen door een oud moedertje. Tot aan
zijne wederkomst floot hij gusman in het
tuinhuis op, ten einde niemand hem mogt
zien. Drie lange uren moest gusman wach-
ten , eer de grijsaard wederkwam. Eindelijk
kwam hq, met diepe droefheid op zijn gelaat.
„ Wreed mensch!" zeide hij tot hem, „ het
„ is mijn zoon, mijn eenige zoon, dien gij
„ verflagen hebt! Zie, gij zijt in mijne magt;
„ ik zou mij kunnen wreken; maar het is
„ edeler zijnen vijand te vergeven, en hem
„ wel te doen. Vlied — mijn beste paard is
voor u gezadeld, en wacht u aan de tuin-
M deur. Hier is een buidel met geld, — neem
„ uwen weg niet naar liet zecftrand, want
,, da::r