Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
l8 V E R D E E L I G E n.
hoen, flang, mol", leeuw, hond, wezel. It»
welk eene orde komen die dieren nu te ftaan?
Aïs gij nu dezelfde dieren nog eens fchift,
naar aanleiding van derzelver woonplaats en ver-
blijf, in de aarde, op de aarde, of in het water,
hoe zult gij ze dan moeten rangfchikken ?
Verdeel ze nu eens naar het voedfel van vleesch
of planten, waarvan zij leven.
Bedenk eens, of gij al wat op aarde is, niet
in levende en levenlooze dingen kunt verdee-
len, en vveJerom, of zij zich niet laten fchei-
den in dingen, die door menfchen vervaardigd
2tjn, of die door de natuur zijn voortgebragt,
al hebben de menfchen ook iets daartoe gedaan.
Verdeel ru de volgende dingen in de eerfte plaats
daarraar, of zij leven hebben, dan niet, en
dan daarnaar, of zij door menfchelijke kunst
veranderd, en in eenen gansch anderen vorm,
zijn gebragt, dan of zij zoo gebleven zijn,
als zij uit de hand der natuur voortkwamen.
Os, hennip, lijnwaad, gebraad, tarwe, boom,
tafel, gans, bed, oesters, wagen, paard, koe,
Voren, raeel, vogel, planken, (leen, kalk, mol,
ImrT, ftok, flijk, zand, hoen, ei, ijzer, pot,
fcaotel, fchaar, mes, glazen, ezel, laars,
fchoen, hemd, zakdoek, wol, fchaap, rok,
vest, koufen.
Let eens op, of gij de meeste dingen niet
zeer