Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
n ij d, afgunst, enz. i03
wel weder vergeten zou; maar karel was in
zijne eerfte boosheid heen geloopen, en had
liet kleine lieve kanarievogeltje uit het venfter
laten vliegen, dat louize, eerst voor twee
maanden, van hare Tante ten gefchenke be-
komen had. Zij had het beestje zeer lief gehad,
omdat het zoo mak en afgerigt was. Het pikte
een ftukje fuiker, dat zij het voorhield, uit
hare vingers. Het kwam op hare fchouders
vliegen, als zij het riqj; en het liet zich
gaarne van haar grijpen en ftreelen.
„ O karel!" zeide de zachte louize,
toen zij vernam, wat hij gedaan had, „ hoe
„ kunt gij zoo wraakzuchtig wezen!" Zij be-
weende den hulpeloozen vogel, die zich daar
buhen niet zou kunnen redden. Al wat in
huis was, zajf karel met misnoegen aan.
„ Dat is leelijk," geiden zij tot hem, en dreig-
den allen, het zijnen vader te zeggen. Maar
louize bad hen te zwqgen: „ ik krijg het
„ beestje daardoor toch niet weder," zeide zij,
,, en mijne droefheid zou maar grooter wor-
„ den, als karel geflagen wierd." Zij ging
in den tuin, om te zien, of haar Keve vogel
daar ook was; en alle lieden van het huis
zochten hem in de nabuurfchap, en översl;
maar hij was nergens te vinden.
Eenige lu'cn daarna J<wam karel naar zijne
G 4 zus-