Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
mud, afgunst, enz.
X L I.
De twee voerlieden; of de toegevendheid.
Twee voerlieden kwamen elkander, met hun-
ne zwaarbeladene wagens, in een' hollen weg
tegen. Elk hunner vergde van den anderen,
dat hij uit het fpoor zou wijken. Het kwam
tot dreigen, het kwam tot fcheiden'en vloe-
ken; en juist wilden zij elkander met de -ftok-
ken van hunne zweepen te lijf gaan, en had-
den dezelve reeds tot flaan opgeheven, toen
er een verftandig man te paard voorbij reed.
M Wat wilt gij daar doen ? mannen!" riep
de reiziger; „ wilt gij elkander misfchien dood-
^ flaan?" — „Ik geef daar niets om, al fla
y, ik den kerel dood," antwoordde de een,
„ waarom wqkt hij niet uit den weg?" —
De ander zeide genoegzaam even het zelfde,
„ Wanneer gij zoo fpreekt," zeide de reizigei
pp een' kalmen toon, „ kunt gi.j hier nog een
„ paar uren op elkaar kijven en fcheiden, er
„ elkander bloedige koppen flaan. Misfchier
„ flaat zelfs de een den anderen dood, oi
„ wondt hem zoo gevaarlijk, dat men u bei
„ den, met uwe paarden en wagens in arres
„ neemt; wanneer gij echter verflandlg te werf
„ gaat, kunt gij in een half uur uit den hol
M lej