Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
nfjd, afgunst, enz. 95
XL.
De twistgierige naburen; of, de olm in de heg,
„ Neen, buurman! die olm is de mijne!"
zeide pieter vrij hevig tot zijnen buurman
michiel, Hunne tuinen lagen naast elkander,
en in de heg, die de fcheiding uitmaakte, ftond
de boojp, vvaarover z(j twistten. Ieder be-
weerde, dat die boom hem gansch en al toe-
behoorde, en zij werden beiden verbitterd.
Michiel was nog de toegevendfte, en floeg
1 voor, den boom te deèl^n; maar pieter wilde
volftrekt niets daarvan hooren. „ Neen," zei-
de hij, „ de boom behoort aan mij j en ik
„ zal mij wel regt verfchafFen."
De beide naburen dagvaardden elkander voor
de Overheid. Men vermaande hen, den boom
goedfchiks te deelen — michiel was daartoe ge»
reed; maar pieter niet. „ Ik wil den boom
„ in zijn gelieel hebben; volftrekt wil ik hem
„ geheel hebben;" en het Proces ging aan.
Peide partijen namen voor zich Advokaten, om
hunne zaak te bepleiten. Het Proces duurde
een vol jaar, zonder dat men wist, wie den
olm verkrijgen zou. Het was nog fteeds: „ gij
„ moet den boom deelen;" maar pieter wilde
niet. Zijne vrouw bad hem: „ lieve pieter !"
zei-