Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
nüp, afgonst, enz,
in zijne blinde woede, tegen den kant van
de fclirijftafel, een gat in het hoofd.
Ziet, 200 handelde jasper bijkans alle dagen.
Hoe dikwijls werd hij niet, uit hoofde van zijne
onverdraagzaamheid, door z^ne ouders en mees-
ters befiraft. Menigmaal moest hij te huis blij-
ven ; dikw^ls moest hij, in de fchool, op een
bankje alleen zitten; vaak werd hij met flagen ge-
kastQd, en veeltijds wilde piemand met hem fpe-
len. Zegt, of JASPER niet voor zich zeiven alle
vreugde verbitterde» en of wel iemand hem lief-
hebben, en zön vriend zijn kon, daar hij met
een' ieder overhoop geraakte,
Jasper behield, ook toen hij reeds volwasfen
was, zijne verkeerdheid. Met zijne naburen en
bekenden twistte hij alle oogenblikken. Dat ver-
oorzaakte hem eeuwige kwelling en verdriet; en
nooit kon hij regt vergenoegd zijn. Een ieder
ffhuwde ook zijnen omgang. » Deze mensch,'*
zeiden allen, die hem kenden, „ gelpt aan een*
„ bijuchtigen hond, die alle menfchen aanrandt,
„ en hun de tanden laat zien — men moet zich
„ voor hem in acht nemen." Jasper was nu
zekerlp verftandiger geworden, en was fomwij-
len misnoegd over zijne misflappen: maar hij
"had zich daaraan zoo zeer overgegeven, dat hij
ze beging, eer hij het wist.
XL.