Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
nijd, a f g b n s t, enz. 93
tn fchiktc zoo ver van jasper af, als hij
Hechts kon. Den geheelen dag fpraken zjJ
verder geen woord met elkander.
„ Wie heeft toch mijn boek hier met inkt
„ bemorst ? dat hebt gij vast gedaan, leen-
„ dert !" zeide jasper. Leendert zat aan
de andere zijde naast hem. „ Gij kunt toch
^ met niemand vrede houdenantwoordde hem
deze; „ eerst zoekt gij twist met eduard,
„ en nu met mij. • Die vlek is immers uw eigen
„ werk. Zoo even naamt gQ. uwe pen zoo
„ vol, dat de inkt er uit viel. Kijk! hier
„ zijn nog meer vlekken, daar en daar — en
„ zie uwe handen ook maar eens aan! die
„ zijn immers geheel befmeerd! of heb ik die
„ dan ook al bemorst ?" — Nu werd jasper
hoogst verbitterd. Hij begon te fcheiden. —
Leendert was oploopend, en bad hem ftil
te zijn, of hij zou hem tuchtigen! Dit joeg
den twistgierigen jasper zoo in het harnas,
dat hij met een boek naar leendert wierp.
Nu hield deze zich ook niet langer in. Daar
hij veel fterker was, hield hij jaspers han-
den vast, en gaf hem eenige oorvijgen. Jas-
per huilde van kwaadheid. 'Hij beet, en fchop-
te aanhoudend naar leendert, wilde hem
met het hoofd terug ftooten, en ftiet zich,
in