Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
94 nijd» afgunst, enz.
te worden, dat hQ zieh niet nog eenmaal ver-'
fchuilen mogt. Evenwel liep. het deze keer nog
al vrij wel af.
Jan werd gevonden, en nu kwam de beurt
van het wegkruipen aan jakob. „ O, gij moet
mij . vooraf weder aan de beurt laten,''
riep jasper. Jan bad hem, dat hij jaköb toch
eerst zou laten wegfchuilen; maar jasper brom-^
de op nieuw; doch toen hij eenigen tijd vruch-
teloos naar jakob had gezocht, hield hij zich
niet langer in, »wel dat is lompriep hij,
^ ik wil niet. meer meêfpelen, als gij u niet
^ laat vinden." In de daad liep hij weg. Jan.
jiield mtusfchen niet op van zoeken; en leentje
hielp hem. Zij vonden jakob in eene groote
mand, welke hij met eenen doek had toege-
. dekt. — Jasper pruilde.
„Waarom ftoot gij mij dan? eduard!"
zeide jasper den volgenden morgen tot zijnen
medeleerling, die in de fchool naast hem_ zat»
„ Heb ik u geftooten?" vroeg eduard, „ dan
„ heb ik het vast onwetend gedaan; neem het
„ mij dus niet kwalijk!" — „ Gij doet het in-
,, tusfchen gedurig," voegde jasper hem vol
kwaadheid toe. „ Alle oogenblikken bengelt gij
„ met awe voeten. Gij kunt u in acht nemen!
„hoort gij? onrustige jongen!" Eduard,
die niet gaarne onmin had, nam zijne boeken,
en