Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
n ij d » afgunst, bw té >87
XXXVI I I.
vvIlLem de Spotter.
Willem was een zeer bekwame knaap, die
voor zijnen ouderdom heel veel geleerd had.
Ook was liij meermalen dkinstvaardig jegens zij-
né fchoolmakkers, en deed nu dit, dan dat,
ten hunnen- gevalle.
Wii/lem merkte echter fteeds naauwkeurig
op, welke gebreken iemand aan zich had, en
f|)otte daarmede. Nu eens baauwde hg het fta-
inelen van den kleinen karel na. Dan eens
fprak hij, even als frederik, door den neus.
Nu eens hilikte hQ, zoo als gerrit< Dan
weêr hield hij zich op met de misflagen, wel*-
ke iemand in zijn werk gemaakt had, en fprak
daarover vele dagen achter een. O wat deed
WILLEM zijnen fchoolmakkeren een verdriet aan!
Dikwijls maakte hij het zoo erg, dat hij hen
aan het weenen bragt.
zyn meester bad hem liefderijk, dat hij zirh
toch mogt bevlijtigen, om die hatelijke ver-
keerdheid af te leggen; en toen dit niets bij
hem baatte, werd ht} eenige malen Kwaar ge-
kastgd. Maar dit hielp ook niets. Willem
werd nu eenigzins vóorzigtiger, en »am irich
in acht, dat zijn meester niet ligt iets vernam;
F 4 maar