Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
86 n ij d, ft^f gonst, enz.
XXXVII.
Deelneming verligt het ongeluk.
De eerlijke hans had een* fchoonen oogst in
liet veld. pit was, na drie arbeidvolle jaren,
de eerftemaal, dat zgn land, waarmede hq het
zeer flecht getroffen had, rijkelqk beloofde. Nu
berekende hans reeds, hoe veel hij van zijne
fchulden afdoen, hoe hq zich nog een paar
koeqen koopen, zich misfchien ook een paard
aanfchaffen, en aan zijne huishouding misfchien
eene gansch andere inrigting geven zou. Daar
kwam een onweder, met laag langs de aarde
zwevende graauwe hagelwolken, en vernielde
de fchoonfte tarwe van den vlijtigen man; ter.
wql de akkers van zijne naburen, ter regter-
en linkerhand, weinig fchade leden.
Het geheele dorp'beklaagde den eerlijken hans
hartelijk: „ Gij arme man!" zeiden eenigen,
„ dat het ook juist u treffen moest." Anderen
troostten en vermaanden hem, dat hq daarom
den moed niet moest opgeven; en bijkans
allen boden hem zoo veel hulp aan, als zq
hem geven konden. „ O!" zeide hans , „ hoe
„ groot ook mqn verlies is, ik zal het evenwel
„ veel ligter Terkroppen, dewijl ik zie, dat
„ al inline naburen m^ beklagen."
XXXVIII.