Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
mijd, a p o u n s t, bhz.
was op een paar fteenen gevallen, en had zich
den arm verftuikt, en de eene knie gekwetst.
„Ha!,-dat is regt!" zeide matthös, een
knaap van eene flechte geaardheid. Hij vef-
heugde zich over het kwaad, dat maarten
overkwam.
„ Foei, fchaam u!" antwoordde hem hen-
DiUK, een' zeer verftandige knaap, „ dat gij u
„ over den armen maarten verheugen kunt.
„ De arme jongen is er flecht genoeg aan, en
„ heeft misfchien, daarenboven, te huis niet
„ veel goeds van zijnen vader te wachten." —•
Al de kinderen werden op den laagdenkenden
MATTHüs verftoord, en zeiden hem,' dat h(j
zich wegpakken moest, en dat zq nooit weder
met hem wilden fpelen.
De kinderen hielden woord^ Wanneer z^j op
een' fchoonen zomerfchen dag vrolijk naar bui-
ten gingen, mogt matthus hen treurig naoo-
gen, alleen blijven en in zqne eenzaamheid
fpelen.
„ Kijk!" zeide zijn vader, wel ziende hoe
gaarne hij onder die kinderen had medegefpeeld;
„ ki,ik! zoo gaat het iemand, die zich in bet
„ leed van anderen verheugt; overal wordt hij
„ door anderen buiten gefloten."
F 3 XXXVII.