Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
78 wreedheid.
jongfte en moedigde van dezelve maakte zich
eindelijk los en liep heen; en het kostte veel
moeite, eer men hem had weder gekregen, ea
zoo vtst kon binden, dat hij buiten ftaat was,
om zich ten tweeden male los te rukken.
De wreede menfchen, aan wie dat dier toe-
behoorde, waren toornig, dat het hen zoo
veel moeite veroorzaakt had, en wilden het
daarvoor ftraffen. ■ In hunne blinde woede fne-
den zij hetzelve op het oogenblik, toen zij
het hadden weder gekregen, de halve voorpoo-
ten, midden in het gelid af, en dwongen
het, om op de bloedige ■ ftompen te loopen.
De vreesfelijke fmart, en het hevige brullen
van het gefolterde beest bewogen die onmen-
fchen nog tot geen medelijden — zij vermaak-
ten zich veeleer daarmede. Ongeveer tweehon-
derd fchreden kroop het dier voort, viel toen
neder, en moest op de plaats zelve gedood
worden.
Wie wordt, bij het hooren van zulke wreed-
heden , niet overmeesterd door ontzetting en
afkeer jegens menfchen, die in ftaat zijn, om
dezelve te plegen?
xxxiir.