Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
wreedheid. 73
malen hevig achteruit, en trof zijnen meester,
met de beflagene hoeven, zoo geweldig aan
bet hoofd en de borst, dat hij neêrzeeg.
Thomas bragt, onder de vreesfelijkfle fmar-
ten, een half jaar door, eer hij zijn bed weder
verlaten kon, en bleef zoo ^wak, dat hij voort'
aan tot zijn bedrijf buiten flaat was. Had hij nu
zijne kinderen niet lam geflagen, dan had de
oudfl:e, in allen gevalle, dat bedrijf reeds kun-
nen voortzetten, en zijnen vader onderhouden.
Maar nu moest thomas bedelen, en niemand
had medelijden met hem; het kleinfl:e ftuk brood
gaf men hem flechts met toom en verwijtin-
gen. O welk een berouw had de man, toen
het te laat was, van de wreedheid, waardoor
hij de zijnen en zich zelven tot zulk eene
ellende had gebragt!
XXX.
Hoe «xcrd thomas zoo wreed?
Hoe was intusfchen thomas tot die wreed-
heid geraakt? — Hij had ze het eerst aan die-
ren leeren uitoefenen. Hij nam kleine vliegen
en kevers, rukte hun vleugels of pooten uit,
en vermaakte zich dan mee de fprongen der
arme fchepfels; of hij ving mollen, en nagelde
ze met de pooten aan de latten van zijns va-
E 5 ders.