Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
alsmede tecenoverst. karakters. 65
g'rootfte verlegenheid. Wat zouden zg nu aan-
vangen? De wegen waren niet meer te onder-
fcheiden , en hun buitendien, in dien vreemden
oord, geheel onbekend. „ Wij willen het nog
eenmaal beproeven," zeiden zij, en klopten
aan een zeer vervallen huis aan. — „ Wie is
„ daar ? vroeg eene ftem, die veel zachter en
vriendelijker luidde, dan die der vorige boeren.
IMe ftem kwam van een' man, die ftraks de
deur uittrad. Zij gaven hem, op zijne vraag,
berigt van hunne omftandigheden. „Ja!" zeide
de man, „ik zou u gaarne bij mij houden;
„ maar bij mi^j zou het u vast niet wel be-
vallen. Ik zou u niets dan droog brood
„ kunnen voorzetten, want ik ben arm; en
„ waar zou ik uwe paarden bergen? — Maar
„ wacht — er woont een rijke boer, dat een
„ zeer goed man is, niet ver van hier, die
„ zal u vast wel innem^ — gaat flechts met
„ mij daarheen!" De vriendelQke man bragt
de reizigers bij den rijken boer; en deze nam
hen gaarne in huis. O hoe bedankte de Heer
VAN HOLDRiDDER den man, die hem uit zoo
groot eene verlegenheid had gered. Hij drukte
hem, bij zijn affcheid, eenig geld in de hand,
hetwelk hij eerst volftrekt weigerde aan te ne-
men. „ Neen!" zeide de brave man, „ ik
„ beu wel arm, maar ik wil mij evenwel voor
E „ zulk