Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
64 gedienstige en verpligtende , enz.
moest, op goed geluk aan, voortrijden. Hoè
wenschten de Koetfier en zgii Heer flechts een
dorp te vinden, ten einde zij den langen nacht
niet geheel op het opene veld mogten behoeven
door te brengen, of opdat zij in het donkere
geen ongeluk mogten krijgen. Gelukkig zagen
zij eindelijk eenige lichten flikkeren, en reden
daarop aan. Het was een gehucht, van waar
die lichten zich hadden vertoond. O hoe blij-
de was de Heer van holdridder! „ Hier
„ willen wij blijvenzeide hij, „ tot dat dc
f, dag aanbreekt." Maar bij ongeluk was daar
geene herberg. Hij troostte zich intusfchen met
het denkbeeld, dat de eene of andere boer
hen wel zou inflemen. Hij klom zelf van het
rijtuig en klopte aan verfcheidene boeren-hui-
zen: maar niemand was geneigd, om hem te
herbergen. „ Op het naaste dorp kunt gij een*
„ tapper vinden," zeiden de meesten, „ wy
„ kunnen hier aan niemand herberg geven."
De Heer van holdridder bad den lieden zeer,
en beloofde hun alles te geven, wat zij ver-
langen konden; maar vergeefs. Hij bad hun,
hem toch ten minfte den weg naar het naas-
te dorp te wqzen. „ Ach!" zeiden zij, „ wie
„ zal in zulk weder uitgaan! in zulk we-
„ der jaagt men geen' liond buiten de deur!"
De Heer en zijn Koetfiei waren beiden in de
groot-