Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
alsmede tecenoverst. karakters. 339
een braaf kind. Gij kunt mij immers vau
„ uw aantal kinderen wel dén afftaan?" —«
„Ja wel is z^'braaf!" antwoordde de Heer
GROENtfoSciH met innige vreugde; „ en ik laat
„ haai- ongaarne van my gaan; zoo zij ditj]ecliter
„ gaarne doen wil, ben ik daarmede tevreden."
Jakoba reisde met haren neef, voor wien zij
veel liefde had opgevat; en toen deze na eeni-
ge jaren ftierf, werd zij erfgename van geheei
zijn groot vermogen. Niemand benijdde haar
zulks; want elk beminde haar, uit hoofde van
hare gedienftigheid»
XXVI.
Ongedicnftigheid en dienstvaardigheid.
Op een* zeer donkeren dag, midden in de
ftrenge maand Januarij, reisde de Heer van
holdridder, een rijk Duitsch Edelman, mt
de ftad naar een afgelegen landgoed, waar hij
eenige noodwendige' bezigheden had. Terwijl
'hij op weg was, begon het te fneeuwen. Al
■digter en digter vielen de fneeuwvlokken. De
opeengepakte wolken fchenen al lager en lager
te komen; en, des namieldags vóór vijf uren,
was het reeds bijkans volkomen nacht. Na ver-
loop van een uur wist de Koetfier, hoe opmerk-
zaam liij ook was, den weg niet meer, en
moest