Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
cedienstïge en verpligtbnde ^
Eduard gaf hem zijn' kölfftok. „ O eduard ?
„ kom," zeiden de kleine knapen, „ en laat
H ons uwen bok voor den rooden wagen fpan-
v, nen', dien gij hebt." — „ Gaarne," zeide
EDUARD alsdan. Sikje moest Icomen, en werd
in hét garreel gefpannen. — Voor de grap leiden
zij een paar fteenen pp den wagen, een van
hen fpeelde voor veerman, en eduard gaf hem
zijne zweep in de hand. De knapen fchaterden
het uit, toen fikje zoo langzaam en deftig daar
henen ging; en eduard verheugde zich dan,
wanneer hij zijne fpeelgenooten zoo vergenoegd
zag. Waren zq in de fchool, en was er ie-
mand met zijne pennen., of met zijnen inkt niet
gereed, dan hielp eduard hem gaarne voort,
zoo bij flechts merkte:, waaraan het 'haperde.
Eduard had een klein tuintje. — „O, wa,t
„hebt g^ fchoone bloémen!" zeiden de kin-
deren, wel eéns ,■ wanneer zij hem bezochten —
en EDUARD gaf hun gaarne van de. bloemen-,
well<e hij alsdan liad,,.:het zij rozen', klokjes,
balfamienen of ■ anjelieren. Die ook een tuintje
hadden, kregen van hem zaad en bloemplantjes,
zoo veel hij flechts ontberen kon.
Pauw ■ integendeel ach! met pauw had
geen kind gaarr.e iets te doen. — „ Pauw!
.», !]aat ons uw tuintjefieens. zien! " zeiden de kin-
'deren. Gij hebt daar geen boodfchap mede,"
ant-