Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
54 weldadigheid , goedheid , enz.
Weelde, verkwisting en het fpel ftottten
de rijke zuster, wier man reeds, tiit "ergernis
over het verloop zijner ziaken, gefliorven was,
eindelijk in armoede, en: zij frierf in dé uiterfte
ellende, een kind van twee jaren oud nalaten-
de,, dat, zich nu in eenen verlaten toeftand
beyond.
yi Myn God! " zeide moethe , „ wat heeft
^ dat arme fchepfel toch gedaan ? ik wil het
y, kind opvoeden! God zal mij wel helpen 5"
Men hield haar voor, hoe zwaar het haar val-
len zou, ook dat kind op te brengen, daar
zij er reeds negen had, die het haar zuur ge-
noeg maakten; maar zij bleef bij haar voorne-
men. — „Ik ben itrtmers tot dat verlaten kind
^ de naaste," zeide zij. Zij; haalde het kihd,
en .dro?g het. op hw« armen naar haar huis.
^Jal ik ben u de naaste! arm fchiepfel!"
riep zij, en omarmde het kind met alle harte-
'lijldieid. Zij beminde, van dezen tijd af, dat
kind; als haar eigen. Het kreeg alles, wat ha?-
ïe eigenfe kinderen van haar kregen»: Zij voedde
en kleedde hét even goed als de anddreii.
...Hoe zwaar 'het Mu der goede MoeThe ook
vietijtien kinderen öiet haren'kleinen'fDuithandel
op- të 'bréSngen, het. heeft haai- evenwel' nooit
berouwd, dat zij het Verlatene tiad tot ^ich
genomen had.
TWEE-