Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
C O e D H E I D , R N Z. 53
« indien gij uwen kleinen fchat weggegeven
hadt?" De neger antwoordde, dat hij zich
wel redden zou. Hij zocht haar al hare bezwa-
ren te ontpraten: hij bad, hij fraeekte, dat
zij het geld toch nemen mogt; en hij gaf het
niet op, voor dat zij hem verzekerde, ^t
hare omftandigheden zich buitendien federt eeni-
ge dagen verbeterd hadden , en i dat z^ vast van
zijn grootmoedig aanbod gebruik zou maken,
wanneer zij in nood biogt geraken.
XXII.
Edtlc denhrifze van eene arme fruitvrom
te Parijs.
In de groote en luistervolle ftad Parijs leef-
den twee zusters; de eene was zeer rijk, en
de andere, die moethe heette, was eene arme
fruitvrouw, die naauwelijks in ftaat was, om
voor haar en haar negen kinderen, den kost te
winnen. Nooit had de rijke zuster zich om de
arme moethe bekreund, en zich altijd gehou-
den , als of dezelve haar niet aanging; want zQ
fchaamde zich over haar. Zij had de arme vrouw
zeer ligt kunnen helpen. Zij verloor op éfiien
avond met fpelen zoo veel, of befteedde zoo
veel aan éénen maaltijd, dat de arme moethb
met hare kinderen, een gansch jaar daarvan zou
hebben kunnen leven: maar zij hielp haar niet.
D 3 Weel-