Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
4*6 weldadigheid,
om het leven te behouden. Had de Hertogin
wel ongelijk gehad, zoo zij zich over den
wondheeler beklaagd had ? Zij beklaagde' zich
tcliter niet; zij was niet verbitterd, niet
vcriloord op den heelmeester , maar' haaStte zich
<jm ■ haar testament te maken, waarin zij hem
eene aanzienlijke fom van haar vermogen
ichonk. „ Die arme man," zeide zij, „ zal,
„ door dit ongelukkig toeval, gewis alle ver-
„ trouwen verliezen; waar zal hij dan met zq-
„ ne kinderen van leven?"
XXI.
Dc grootmoedige neger op Jamaika.
Ver, zeer ver van ons, op een der eilan-
den , waar de ongelukkige negers tot harden
arbeid gebruikt worden, op Jamaika, leefde de
weduwe van een' Engelfchen officier, in be-
hoeftige omftandigheden. Haar man had haar
niets, volftrekt niets nagelaten, en zij moest
met vier kinderen evenwel leven. Zij ontdekte
hare droevige omftandigheden aan de vrienden
van haren man; maar dezen waren hardvochtig,
en niemand hielp haar. De brave vtouw zocht
er zich door te redden, zoo goed als haar
>zulks mogelqk was; maar daarmede kon het
-i-ckcrlijk niet dan zeer kommerlijk toegaan.- In
dje<