Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
GOEDHEID, ENZ. 49
M feil in het testament!" De arme oude
george fidderde reeds, en dacht, dat de erf-
genaam het jaargeld te aanzienlijk vond. „ Mijn
y, God I" dacht hij bij zich zeiven," „ waar-
„ van zal ik nu in mijnen hoogen ouderdom le-
„ ven? Arbeiden kan ik iihmers niet meer; en
y, overgewonnen heb ik ook niets."
De zoon bemerkte de verlegenheid van den
ouden knecht wel, maar liet dit echter niet
blijken. „ Er is ongetwijfeld eene feil in het
„ testament," herhaalde hij; „ mtfn vader heeft
„ zeker willen zeggen: zes honderd guldens jaar-
y, lijks, en twee honderd guldens voor den
„ rouw; en zoo willen wij het ook houden."
George beefde op nieuw; — maar denkt gij
wel, dat hij van angst beefde?
X X.
De Hertogin van viLt.acerp; o/, groot-
moedigheid.
De Hertogin van villacerf, in Frankrijk ^
had zich aan den arm doen aderlaten. Uit hoof-
de van een ongelukkig toeval, had de anders
zeer bekwame wondheeler mis gedoken. De
arm begon heel erg te worden en geweldig
op te zwellen. In weinige dagen kwam het zoo
ver» dat de Hertogin geene lioop meer had,
D om