Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
43 weldaoighbio,
kans geen* nacht gerust flapen. Dus beroofde
zqne gierigheid hem van alle vreugde, en tevens
van de liefde van alle menfchen. „ Dat is toch
„ een hatelijk raorfig mensch, die meester pie-
„ terse," zeide de heele wereld. „ Ik zou zijn
f, geld. niet willen hebben, indien ik dan ook
„ zoo gierig wezen moest als hy. Wat baat
„ hem toch al zijn vermogen?"
Zegt, of men wel ongelijk had, en of gij
dien man wel zoudt hebben mogen Iqden?
^ 1
i)e wisjlag in het Testamerit.
Èr flierf, in Engeland, een rijk en voornaam
man. In zijn Testament had hij voor al zijne
bedienden nog iets ten gefchenke bepaald; en
voornamelijk had hij zijnen trouwen georoe
bedacht, die gelijk met hem opgewasfen, en
zijn lijfknecht was geweest. Hij had, behalve
zeshonderd guldens voor den rouw, nog een
jaarlijksch inkomen van tweehonderd guldens
voor hem vastgefteld. Toen de zoon des over-
ledenen, na de begrafenis van zijnen vader, het
testament opende, gaf hij eiken bedienden, het-
geen voor denzelven bepaald was; maar toen
hij las, wat aan george was toegedacht, hield
hij ftil. „ Neen!" zeide bij, „ dat is eene
« feil