Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
,g o e d h e i d, enz, 47
hy, in den hevigften toorn, „ gij zult mij
i, nog artn vreten."
Zoo wnig 3ls meester pieterse aan zijne
kinderen te eten gaf, zoo vcd gaf hij hun te
arbeiden. Nu eens moesten zij, in zijnen tuin^
geheele dagen läng planten en wieden; en geen
hunner durfde eene-kruisbei of aalbes aanroeren;
en zij werden hard gekastijd, wanneer hij meen-
de, dat zij niet genoeg gedaan hadden. Don
eens moesten zij de tuinvruchten bij de huizen
ronddragen en verkoopen; en wanneer zij de-
zelven dan terug bragten, omdat niemand daar-
voor zoo veel geven wilde als hij vorderde,
dan dreef hij hen met de zweep voort, en zij
moesten tot in den donkeren nacht rondloopen,
cn de lieden zoo lang bidden, tot dat zij hun
de vruchten voor den bepaalden duren prijs
kochten. —Den kleinften misflag der kinderen^
ftrafte meester pieterse met een' dag honger-
lijden.
Op deze wijze maakte hij voor zijne arme
kinderen het leven zeer lastig. Die arme fchep-
fels zagen er zoo ellendig en droevig uit, dut
elk deernis met hen had. Hij zelf veroorlooPle
zich even inin, zijn genoegen te eten, of een'
ordelijken rok te koopen; en beflendig Was hij.
ih' angst,'dat zijn geld hém mögt ontfliolen wor--
den. Ja hij kon, uit hoofde van dén angst^ bij-
kans