Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
4*6 weldadigheid,
gierigheid; en men beldaagde fleclits zijne arme
vrouw, en vooral zijne kinderen. Naauwelijks
kregen dezen zoo veel, dat zij half verzadigt
waren; en wanneer de buren hun niet fomwij-
len eens volop te eten hadden gegeven, zouden
zij genoodzaakt zijn geweest, om heimelyk te
bedelen. Bijkans moesten zij naakt loopen, zoo
armzalig en gefchéurd waren hunne kleederen:
zij hadden geene fchoenen, geene kouten, geen
ordelijk hemd, en geen. heel rokje. O wélk
eene koude moesten die arme kinderen in den
wmter lijden! vooral daar meester pieterse niet
eer begon te ftoken, dan wanneer de koude
zoo ftreng was, dat de venfterglazên met ijs
bekleed werden. Wanneer zy dan klaagden, dat
zij zoo veel koude leden, zeide hij: „ gij
„ kunt immers nog geen turf en hout verdienen;"
en wanneer zij hém om een nieuw jak, een' borst-
rok, of ander kleediiigsftuk baden, zoo antwoord-
de hij, dat zij nog goed gekleed waren, en
dat hun de opfchik Hechts in het hoofd irtak.
Eenmaal hadden' de kinderen van iemand een
dubbeltje ten gefchenke gekregen, waarvoor zij
zich bolletjes kochten. O hoe heerlijk fmaakten
him dezelven; — maar hun vader betrapte hen
op het eten daarvan. Vol gramfcliap haalde liij
zijnen grooten. ftok, en floeg onbarmhartig o]) de
kleinen toe. „ Gij kwistziek geboefte!" riep
hij,