Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
goedheid, enz. jjf
den? — En gaf hij wel met het oogmerk, om
de armen te lielpen, of veeleer, opdat men
hem prijzen mogt?
XVIII.
Meester pieterse ; of, hoe hardvochtig äe
gierigheid is*
Èr was in de geheele ftad Droggendam geen
gieriger man bekend, dan meester pietersb, de
linnenwever. Hij bezat een matig vermogen,
maar hij genoot niets daarvan. Steeds klaagde hij,
dat alles zoo duur was, en dat hij niet wist,
hoe hij nog zou toekomen. Nooit had hij, in
zijn geheele leven, aan een arm mensch eene
kleine aalmoes gegeven. Kwam er een arme bij
hem, dan was het fteeds: „wel ja, ik arm
„ man, ik heb immers zelf niets;" of ook wel:
„ ga heen, en arbeid, en doe iets!" — En wan-
neer de armen hem dan zeiden, dat hun bedrijf
niet toereikend was, of dat zij ziek ert gebrekkelijk
waren, dan voer lüj dus tegen hen uit: „ niarsch ,
„ pak u weg, lui volk, of ik fmijt u de deur
„ uit!" en hij fchold en fmaalde dan zoo lang,
tot dat zij hem uit de oogen waren. Niemand
had met meester pieterse gaarne veel te doen;
want men verachtte hem, uit hoofde zijner
gie--