Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
44 wbtdaoigheid,
€n hö gaf aan elk zeer rqkeltjk. — Eenmaal
des jaars deed htj ook voor hen opdisfchen,
en onthaalde hen aan eene lange tafel.
Denkt gij niet, dat de menfchen zullen gezegd
hebben, dat de Heer helmis een zeer weldadig
man was? — Intusfchen zeiden zij dat niet;
maar veeleer: „ de Heer helmis is toch een
hoovaardige7gek!" — Maar waarom dit toch?
De Heer helmis had een' zeer braven en
vlijtigen daglooner, midden in den winter, uit
zijn huis doen werpen, dat hij in eene afge-
legene ftraat bezat, omdat dezelve hem een
vierendeel jaars huur fchuldig was. Die man
was een' langen tijd ziek geweest, en had dus
niets kunnen verdienen.— De Heer helmis had
5n een afgelegen ftadje zeer arme, maar regt-
fchapene bloedverwanten; en nooit had hij iets
tot derzelver onderfteuning gedaan. — De Heer
helmis had eene oude moei, die hem als kind
tien jaren lang had opgepast, met harde woor-
den afgewezen, naardien zij hem om eene ge-
ringe onderfteuning aanfprak. De oude vrouw
was zes uren gaans ver komen reizen, en
moest nu ongetroost terug keeren.
Raadt toch eens, waarom de man fomw^len
zoo goedgeefs, en fomwijlen zoo hardvochtig
was? — Gaf liij misfchien flechts dan, wanneer
het van elk ander mensch bemerkt kon wor-
den? —