Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
40 wbloadighbid,
wacht hadien, daar zij hem zoo even den knech?
over zulk eene kleinigheid liadden hooren be-
kqven. „ Wel, mijne heeren!" antwoordde
hun de landman , „ gij fchijnt mij zulke ver-
n ftandige mannen, gij moet toch ligt inzien,
„ dat ik niet in Haat zou kunnen wezen, om
„ zoo rijkelijk te geven, zoo ik niet elke klei-
B nigheid in waarde wilde houden."
X V.
Mevrouw keinen; of, niet een ieder is welda-
dig , die iets aan de armen geeft.
„ Erbarm u, waardflc Mevrouw! erbarm u
„ over een' armen zieken man, die niets meer
„ verdienen kan!" — Met deze woorden bad
een arme de rijke Mevrouw heinen om eene
gift, toen zij juist in een' winkel ging, waar
allerlei fraaije dingen te bekomen waren. De
mail beefde van zwakheid en vermoeidheid.
Eene langdurige koorts had hem zoo afgemat,
dat hü zich met zijne flappe hand naauwelps
aan zijnen ftaf kon vasthouden. „ Wel, arme
man l" riep Mevrouw meinen , „ gij moet wel
„ zeer ziek zijn! Kom hier, daar hebt gij een*
zesthalf!" De vrouw gaf hem den ze»thalf;
maar in den winkel befteedde zij twintig gul-
den aan een' halsband yoor haar fclioothondje.
«Ach!"