Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
4*6 weldadigheid,
waarin hQ zich toen bevond, herinnerde hi^
zich zijnen dienst bij de Hertogin, en nam
zijne toevlugt tot haar. Terftond zond de
Hertogin hem twintig duizend guldens toe, met
eenen brief, waarin zij hem wegens zijn on-
geluk zeer beklaagde, maar hem ook herin-
nerde, hoe noodig het geweest was, om ook
in kleinigheden orde te houden. „ Zie," fchreef
zij ,hem, „ wanneer ik niet fteeds op alles
„ toegezien, en zelfs op de uitgaaf van twee
„ fcheUingen voor .groente had gelet, zoo zou
^kïjjjl^an^ misfchien het genoegen niet hebben,
„:X)i3i brave_oude man J eenen dienst te
«j^kiinnai doen." ^ ;
- - X IV.
■ Nog' iets, dat by de vorige Gefchiedenis past.
Eenmaal werd er, door twee mannen, bij
welgegoede lieden, eene college voor de inwo-
ners., van een. gebrand dorp gedaan. Zij had-
den, higr .en daar ..reeds aanzienlijke gaven ont-
vangen , toen zij bij eenen landman, kwamen,
die juist zijnen, knecht beknorde. — „ Gij onacht-
zaam mensch," zeide hij, .„ waarom laat gij
die touwen des nachts daar- buhen op het erf
liggçn,» zoodat zij vochtig worden. • Als myn
„ huishouden zoo in de war loopt, z^l ik het
« niet