Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
GOEDHEID, ENZ. 3?
XIII.
Hertogin van kinoston ; o/, die in het
klein fpaart, kan in het groot geven.
De Hertogin van Kingston, in Engeland,
was eene zeer rijl<e dame, en iiare jaarlgkfclïe
inkom [ten beliepen vele honderdduizenden gul-
dens. Maar zij onderhield, zelfs in de klein«
Ite zaken, orde en ftiptheid, en zag zelfs de
rekeningen van eenige fchellingen voor groente
en foortgelijke dingen, zeer naauwkeurig na.
Nu waren er vele menfchen, die meenden,
dat het haar niet betaamde, zoo zeer op kléi®
nigheden te zien, daar zij zoo veel geld had.
Ja velen hielden haar ook wel voor gierig.
Zelfs haar huisverzorger, of Hofmeester, dacht,
dat het beneden de waardigheid van . eene zoo
voorname en rijke dame Vvras, zich met zulke
geringe zaken in te laten.
Na verloop van eenige jaren, viel de post
van dien Hofmeester hem te moegelijk, naar-
dien hij toen oud en ziekelijk geworden was.
Hq verliet daarom den dienst der Hertogin, en
leefde met zijn gezin van het vermogen, het-
welk hij zich door orde en fpaarzaamheid ver-
worven had. Maar de man had menige Weder-'
waardigheid, en werd binnen kort, door be-"
drog, van al zijn goed beroofd. In den nood,
C 3 waar-