Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
30 W E L b A D I O H B I D ,
vier geregten öp tafel; wij kunnen ook van
„ een of twee geregten verzadigd worden; en
„ wij zulien alsdan zelfs nog gezonder blijven,
„ wanneer wij niet meer zoo' velerlei fpijzen
„ onder elkander eten. — Ik heb fomtijds des
„ winters groote gastmalen gegeven, die veel
geld kostten — nu, dat wil ik ook nalaten.
„ En de nieuwe kleederen, die ik tegen het
„ nieuwe jaar wilde doen maken, kunnen ook
„ befpaard worden; wij allen zijn immers nog
„ vrij wel gekleed." — Dus liep de Heer goed-
MAN alles in zijne gedachten door, wat er in
zijn huis overtollig was. Hij deelde zijne vrouw
zijne gedachten mede, 'en vroeg of zij er mede
tevreden zou zijn, zoo hij eene andere inrigting
maakte. „O, lieve goedman!" zeide zij,
„ wie zou zich om der armen wil, niet gaarne
j, zulk eene bezuiniging laten welgevallen? De
y, nood is immers veel te groot. Wij zouden
y, ons zelfs met nog veel minder kunnen behel-
y, pen, zonder aan eenig noodwendig ding ge-
„ brek te lijden."
De Heer goedman fchafte den overvloed af; —
meer dan twintig arme menfcheh konden daar-
van onderhouden worden, die, zoo dikwijls hij
hun hun weekgeld gaf, met tranen van blijde
dankbaarheid van hem gingen, en hem duizend
zegeningen toewenschten*
xi.