Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
28 weldadiéheiö,
X.
De Heer goedman; of, verkwik de armen
met uwen overvloed.
Het was een ftrenge harde winter. De fiieeiiw
kraaltte en knarrte, als men daarop trad. De
venders waren met dikke bloemen van ijs over-
trokken , die, gedm-ende een' ganfchen dag,
zelden geheel wegdooiden; en des avond flon-
kerden de flerren aan den hemel veel helder-
der dan anders. De turf was zeer duur, ei;,
helaas! het brood ook. Oude afgeleefde grijs-
aards, die bijkans niet meer voort, konden, en
teedere kleine kind éren, die naauwelijks den
weg wisten te vinden, ginnen langs de deuren
rond, en, fmeekten om den bijftand van goed-
hartige menfchenvrienden. O, hoe bibberden
die ongelukkigen; en welken honger liadden
zij; en hoe floegen zij de oogen neder, wan-
neer zij aan de deuren der rijken werden afge-
wezen ! Ach , alle armen zuchtten tot God, dat
Hij hen toch fpoedig helpen mo.^t! Velen waren
des nachts op hunne armzalige ftroolegers bij-
na bevroren; en velen flierven bijna van hon-
ger. Zelfs konden vele ouders, die anders een
goed beftaan hadden, hunnen kinderen na-^uwe-
lijks langer het noodige voedlél geven; en de
arme kleinen moesten al zeer tevreden zijn, wan-
neer