Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
e O e o h e I d, enz.
daarvan geven wilde. Nu eens had hij een
ftuis koek, dan eens een' appel of eene peer,
dan weder eenig fpeelgoed, hetwelk hij hun
fchonk. „ Ik heb van die dingen zoo veel,"
zeide hij dan, „ en die arme kinderen be-
„ komen 'zoo zelden iets dergelijks." — Hij
verheugde zich Iteeds, wanneer hij zulke kin-
deren vergenoegd kon maken. Somtijds ftak
hij hun den koek heimelijk in den zak; dan
weder moesten zij de oogen toe- en den mond
openhouden, en dan ftak hij hun meermalen
daarin een ftuk gebraden vleesch, dat hij des
middags aan tafel had befpaard, en liep ge^
zwind henen. Somtijds moesten zi,i de band
ophouden, en dan drukte hy hun een dubbel-
tje , of een zesthalf daarin, en met een wip
was hij weg.
O, wat hielden de arme kinderen veel van
den goeden eduard. Allen zochten zij hem '
te behagen, en merkten welhaast wat hem aan-
genaam was. Nu eens zochten zij voor hem
wilde aardbeziën; dan eens bragten zij hem een
bosje meibloemen. Nu eens hielpen zij hem
zijn klein tuinbed wieden; dan eens zochten
zij voor hem bonte fteentjes.
„ Blijf zoo goed, mijn zoon!" zeide zijn
vader, „ de menfchen zullen u fteeds liefiieb-
„ ben, als gij hun altijd weldoet."
x.