Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
goedheid, enz. s5
VIII.
e o r n e l i a.
De kleine kornelia bezat een allerbemin-
nelijkst hart. — Eens had zij van haren neef
eenige ftukken goudgeld ten gefchenke gekre-
gen. „ Wat zult gij nu met dat geld doen?"
vroeg hare moeder haar. „ Moeder!" zeide
het lieve meisje, „ ik heb bij mij zelve iets
y, uitgedacht. Zie, gij geeft mij toch alles,
y, wat ik noodig heb; wat zal ik mij dan voor
„ dat geld koopen ? En als ik het daar in mij-
y, ne kast laat liggen, heb ik er ook weinig
„ vermaak van. — Maar daar zijn de kinderen
„ van onzen daglooner se p. rit , dat zijn een
„ paar hupfche meisjes, en haar arme vader
y, kan haar geene fchoenen en koufen koopen,
„ en hare jakjes en rokjes zijn genoegzaam ver-
„ fleten. Als gij het mij veroorlooft, lieve
„ Moeder! dan wil ik haar zondagskleederen,
„ en koufen en fchoenen koopen. Ik denk,
„ dat zij dan wat blijde zullen zijn." -— „ Dat
„ denk ik ook," zeide de moeder, en zij
prees den inval van hare dochter.
De moeder van kornelia kocht met haar,
alles wat er noodig was, en toen het geld niet
geheel toereikend was, vulde dc moeder het
B 5 OBt-